Archive | februar 2014

професионална филозофија

Није знање, знање знати, већ је знање, знање дати. – Јован Јовановић Змај

Подучавиари некога значи дати му оно што не може да изгуби ако је стекао. Наставнички позив није лак али наставник и може бити само онај ко воли децу и спреман је да се несебично даје. Давати знаће које није лако стећи и помагати им да изађу на пут који желе. Списак особина које треба наставни да поседује је дуг и стално се допуњује и проширује.

Бити савремени наставник је изазов. Учење које се никада не прекида, а посебно кад предајете ТИО које прати развој савремених технологија. Ова наука толико брзо напредује и мења се да када наставник пет година не би ништа ново учио тешко да би после тога и мога да настави да подучава.

Бити наставник ТИО није само изазов због сталног новог знања већ и због традиције предмета. Од тога како правилно држати чекић до тога како ради најновији ТВ пријемник. Како техника и технологија напредују тако се предмет мења, преко ручног рада, општетехничког образовање, техничког образовања па до данашњег техничког и информатичког образовања. Основа предмета је остала иста: упознати ученике са основама технике и различитим занимањима. Описменити их основним знањима и посејати интересовање из којег ће касније изникнути у различите занатлије, инжењере, технологе…